Dom seniora Śląsk

dom seniora śląskChociaż jeszcze do niedawna w naszym kraju nie miały zbyt dobrej opinii, od kilku lat sytuacja diametralnie się zmienia i obecnie są uznawane za ważne, potrzebne i dobre rozwiązanie. Mowa o domach seniora, których w ostatnim czasie w wielu miastach pojawiło się całkiem sporo i stale powstają kolejne, co świadczy tylko o ogromnym zapotrzebowaniu na tego rodzaju instytucje. W naszej kulturze opieka nad starszym rodzicem jest niepisanym obowiązkiem dzieci, formą zrewanżowania się za wychowanie nas i opiekę nad nami, gdy to my, jako małoletni, jej potrzebowaliśmy. Familiarność naszej kultury wyrażona w modelu wielopokoleniowej rodziny, najlepiej zamieszkującej w jednym domu lub w bliskiej od siebie odległości przez długi czas powodowała, że oddawanie najstarszych członków rodziny do domów opieki postrzegane było negatywnie: senior występował w roli niepotrzebnej rzeczy, której należy się pozbyć, rodzina jawiła się jako wyrodna i godna najgorszych epitetów za takie potraktowanie seniora. Sam dom opieki widziany był jako zło niekonieczne.
 
Na szczęście w ostatnich latach wiele się zmieniło w tym zakresie i obecnie dom seniora śląsk jest instytucją, na którą wszyscy patrzymy o wiele przychylniej. Społeczeństwo stało się wyrozumiałe wobec rodzin decydujących się na umieszczenie seniora w tego rodzaju placówce, same rodziny mają z tego powodu mniejsze (lub żadne) wyrzuty sumienia, a seniorzy z takiego obrotu sprawy są bardzo zadowoleni. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ dom seniora śląsk zapewni o wiele lepszą opiekę i warunki starszym osobom niż rodzina – nie chodzi tu oczywiście o podważenie chęci i zaangażowania członków rodziny w opiekę nad seniorem, jednak często odbywa się to kosztem życia zawodowego i prywatnego, a próby godzenia tego wszystkiego kończą się poważnymi problemami osób podejmujących się opieki nad seniorem. Dodatkowe trudności piętrzą się, kiedy starsza osoba wymaga specjalistycznej opieki medycznej z uwagi na zmaganie się z różnymi schorzeniami lub niepełnosprawnością. Wtedy wymagana jest właściwie całodobowa opieka.
 
dom dla seniora na śląskuTymczasem w domach seniora opiekę tą zapewniają lekarze, pielęgniarki oraz przeszkoleni opiekunowie medyczni i opiekunowie osób starszych, którym z łatwością przychodzi rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb każdej jednostki. Doskonałe wyposażenie domów seniora, zarówno pod względem sprzętu medycznego, jak i wyposażenia części typowo mieszkalnej sprawia, że komfort mieszkania w takiej placówce jest bardzo wysoki. Dodatkowe znaczenie ma fakt, że senior zamieszkujący w takiej instytucji ma kontakt z innymi osobami w swoim wieku, z którymi może spędzać czas na różne sposoby, w tym również na wycieczkach, które często są organizowane przez personel. Na co dzień zaś pensjonariusze mają stały dostęp do opieki medycznej i na miejscu, bez konieczności opuszczania placówki mogą mieć przeprowadzane niektóre zabiegi rehabilitacyjne.