Dom pomocy społecznej Katowice

dom pomocy społecznej KatowiceOpieka nad seniorem często leży poza możliwościami jego rodziny, a to na nią w pierwszej kolejności spada ten obowiązek. Mimo szczerych chęci nierzadko nie da się pogodzić życia zawodowego i prywatnego z zaspokajaniem potrzeb osoby starszej i w tym miejscu – być może nie jedynym, ale na pewno godnym uwagi – rozwiązaniem są domy pomocy społecznej, zwane również domami opieki, domami seniora czy też domami spokojnej starości. Nazewnictwo jest różne, a i tak wszystko sprowadza się do jednego – są to miejsca, w których starsza osoba może zamieszkać i oprócz kwaterunku liczyć na kompleksową opiekę ze strony wykwalifikowanego personelu. Dom pomocy społecznej Katowice może być miejski/gminny lub prywatny – w przypadku tego drugiego konieczna jest pełna opłata za pobyt, ale też jest w nim o wiele łatwiej znaleźć miejsce. Tego rodzaju placówki są bardzo dobrze wyposażone – zarówno świetnie prezentują się pomieszczenia, z których seniorzy korzystają na co dzień – a więc pokoje dzienne, będące zwykle przestrzeniami wspólnymi oraz pokoje prywatne, zamieszkiwane przez pensjonariuszy, które najczęściej są dwu- lub trzyosobowe.
 
W niektórych domach opieki do dyspozycji mieszkańców są również kuchnie, w innych jedynie aneksy kuchenne. W najlepszych domach łazienki są osobne dla każdego pokoju, częstym rozwiązaniem jest również dzielenie łazienki przez mieszkańców dwóch pokoi. Mieszkańcy domów pomocy społecznej mają zapewnione pełne wyżywienie, zbilansowane, a zarazem dostosowane do określonych potrzeb żywieniowych konkretnych mieszkańców, określanych przez ich stan zdrowia. Dom pomocy społecznej Katowice oprócz tego, że jest dla swoich mieszkańców właśnie domem – czyli miejscem zamieszkania, własną przestrzenią umożliwiającą relaks, wypoczynek, rozwój własnych zainteresowań oraz kontakty z innymi osobami – jest również miejscem, w którym mogą oni liczyć na kompleksową opiekę medyczną.
 
opieka społeczna w KatowicachW tego rodzaju placówkach całodobową opiekę nad pensjonariuszami sprawują pielęgniarki oraz opiekunowie medyczni. Oprócz tego mieszkańcy domów pomocy społecznej mają zapewnione wizyty domowe lekarza-geriatry, zapewniona jest także opieka psychologa-psychiatry, a w wielu tego typu placówkach prowadzona jest również rehabilitacja czy też magnetoterapia. W przypadku badań specjalistycznych, zabiegów medycznych czy wizyt u lekarzy konkretnej specjalizacji, pensjonariusze są dowożeni do danego miejsca przez pracownika placówki. Dodatkowo mieszkańcy mogą również, w miarę potrzeb, spodziewać się wizyt duszpasterskich. Powszechną praktyką jest również nawiązywanie przez domy pomocy społecznej współpracy z pobliskimi aptekami, w których seniorzy-rezydenci mogą liczyć na niższe ceny leków, które nie są refundowane. To bardzo istotne, biorąc pod uwagę to, że leki często nie należą do najtańszych, a seniorzy są tą grupą, która często zażywa ich dość sporo.